(bericht via Avos)

CORONA VIRUS 

DUIKVERBOD Domein Muisbroek - Put van Ekeren 

De verantwoordelijke instanties van de Stad Antwerpen hebben naar aanleiding van de Coronaviruscrisis beslist alle sportinfrastructuur, inclusief sportconcessies te sluiten.

Dit houdt in dat er ook in de Put van Ekeren een duikverbod geldt voorlopig tot en met zondag 19 april e.k.

Wij vragen u met aandrang in eenieders belang dit verbod te respecteren.